Cirkev v Rudlove

4. júna 2019 | Cirkev

Cirkev v obci.

História gréckokatolíckej cirkvi v našej obci Rudlov siaha až za rozhranie 18. a 19. storočia. Podľa písomných záznamov bol v rokoch 1796 – 1807 v obci farárom Bazilus Ladžinský. Pravdepodobne v tomto období bola postavená aj drevená cerkev so šindľovou strechou na mieste terajšej farskej záhrady. Na juhozápadnom okraji tejto parcely bol aj cintorín. V roku 1822 si miestni veriaci postavili nový chrám, zasvätený Presvätej Bohorodičke. Vybudovaný bol na stredovekom základe. Vnútorný priestor je krytý klenbami, presbytérium je polkruhovo uzavreté.

Chrám má predstavanú vežu s vysokou stanovou strechou, delenou kordónovou rímsou. Vnútorné zariadenie chrámu je z prvej polovice 20.storočia. Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky bola v priebehu 19. a 20. storočia viackrát opravovaná. Najvýraznejšie úpravy boli prevedené v druhej polovici 20. storočia a začiatkom nového tisícročia.

 • 1969 – nová fasáda
 • 1974 – nová strecha
 • 1980 – vnútorná maľba
 • 1990 – odstránenie ikonostasu
 • 1992 – inštalovanie nového oltára
 • 1996 – plynofikácia chrámu
 • 2002 – rekonštrukcia strechy veže
 • 2004 – rekonštrukcia strechy a nová omietka
 • 2007 – elektrifikácia zvonov, rekonštrukcia sakristisie, rozšírenie a zariadenie novým nábytkom

Vo farnosti pôsobili kňazi:

 • 1796 – 1807 Ladžinský Bazilus
 • 1807 – 1817 Kmeť Georgius
 • 1817 – 1824 Dobriansky Joanes
 • 1824 – 1846 Vivravec Petrus
 • 1846 – 1847 Demjanovič Alexander
 • 1847 – 1850 Bradač Adalbertus
 • 1850 – 1870 Danielovič Jozephus
 • 1870 – 1888 Petraši Andreaš
 • 1888 – 1922 Brinský Antonin
 • 1922 – 1933 Takáč Mikuláš
 • 1933 – 1952 Želinský Jozef
 • 1959 – 1965 Nadzam Jozef
 • 1965 – 1968 Džugan Ján
 • 1968 – 1972 Želinský Jozef
 • 1972 – 2003 Michal Hulaj-Kosťun
 • 2003 – 2009 Sopko Jozef
 • 2009 – 2017 Olšavský Peter
 • 2017 – Saraka Marek

V obci Rudlov sa 20. decembra 1817 na gréckokatolíckej fare narodil Adolf Ivanovič Dobrianský, národný buditeľ, ochránca práv zakarpatského ľudu, spoluzakladateľ Matice slovenskej, poslanec uhorského snemu. Žiadal rovnaké práva v jazyku pre Rusínov a Slovákov. A. I. Dobrianský zomrel v roku 1901 a pochovaný je v Čertižnom v okrese Medzilaborce. Dňa 11. apríla 1991 bola na jeho rodnom dome – gréckokatolíckej fare v Rudlove odhalená pamätná tabuľa za účasti predstaviteľov vlády a Matice slovenskej. V päťdesiatych rokoch minulého storočia v období prenasledovania gréckatolíckej cirkvi pôsobili vo farnosti dvaja pravoslávni kňazi – Jozef Nadzam a Ján Džugan. Chrám navštevovalo len niekoľko rodín. Ostatní veriaci navštevovali rímskokatolícky kostol v Soli. V roku 1968 bola gréckokatolícka cirkev obnovená. Na miestnu faru sa vrátil o. Jozef Želinský, ktorého v čase Soboru „vyviezli“ aj s rodinou na Moravu. Farský úrad patril v minulosti do Mukačevskej diecézy. Od roku 1968 patrili ku farnosti Rudlov aj filiálky Soľ, Čaklov a Zámutov. Od roku 2000 sa obec Zámutov stala samostatnou farnosťou s filiálkou Čaklov. Obec Soľ ostala filiálkou farnosti Rudlov. V tomto roku bol posvätený základný kameň novej cerkvi v obci Soľ. Výstavba nového chrámu bola dokončená v roku 2008. Chrám je zasvätený svätému Cyrilovi a Metodovi. Slávnostne ho posvätil vladyka Ján Babjak SJ.

V súčasnosti naša farnosť zaznamenáva rozmach nielen v rámci náboženského a duchovného života, ale aj v materiálno-technických záležitostiach. Dôkazom toho je aj výstavba novej farskej budovy, ktorá bola postavená v rokoch 2011 – 2013. V septembri 2013 ju slávnostne posvätil otec arcibiskup Ján Babjak SJ.

Mgr. Magdaléna Nemčíková