7.ročník o putovný pohár starostu obce Rudlov v stolnom tenise

28. januára 2019 | Nezaradené

V sobotu 26.1. 2019 sa pod hlavičkou obce súťažilo v 7. ročníku o putovný pohár starostu obce Rudlov v stolnom tenise.

V sobotu 26.1. 2019 sa pod hlavičkou obce súťažilo v 7. ročníku o putovný pohár starostu
obce Rudlov v stolnom tenise.
V pekných priestoroch kultúrneho domu sa registrovalo 32 hráčov v 5 kategóriách. Diváci
perfektne povzbudzovali a počas celého turnaja bola výborná atmosféra a pohoda. Športový
zápal, adrenalín a chuť športovať prejavili všetci od najmenších až po staršie ročníky.
V závere turnaja starosta obce Ing. Juraj VASIĽ poďakoval všetkým za hojnú účasť a
s kolektívom poslancov odmenil prvých troch v každej kategórií diplomom, pohárom
a medailou. Všetci registrovaní hráči, ktorí neboli na „bedni“ získali diplom za účasť .
Putovný pohár starosta obce odovzdal opäť Alfonzovi Bubnárovi, ktorý nenašiel premožiteľa
ani tento rok.

Výsledky :

Kategória MUŽI : 1. Alfonz BUBNÁR,2. Jaroslav JABČANKA,3.Jozef LEŠKO                            Kategória ŽENY : 1. Jaroslava VASIĽOVÁ, 2. Jana BUBNÁROVÁ, 3. Marcela RUSNÁKOVÁ
Kategória SENIORI : 1. Stanislav HOMIČKO, 2.Ladislav SUKOVSKÝ,3. Jozef VARGA                           Kategória ŽIACI : 1. Tomáš GORDAN, 2. Jaroslav JABČANKA, 3. Juraj LUKÁČ
Kategória ŽIAČKY :1.Viktória GORDANOVÁ, 2.Barbora NEMČÍKOVÁ ,3.Karolína RUSNÁKOVÁ
Stolnotenisový turnaj