8.máj – Deň víťazstva nad fašizmom

7. mája 2020 | Aktuality

Milí občania, v týchto dňoch si pripomíname jeden z najvýznamnejších dní svetovej histórie. Práve 8.mája si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. Presne pred 75 rokmi sa skončil najväčší a najkrvavejší konflikt v dejinách ľudstva. Vojna, ktorej sa zúčastnilo 70 štátov sveta, 110 miliónov vojakov, viac ako 50 miliónov obetí a 35 miliónov zranených. Bola to... Read more »

Milí občania,

v týchto dňoch si pripomíname jeden z najvýznamnejších dní svetovej histórie. Práve 8.mája si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. Presne pred 75 rokmi sa skončil najväčší a najkrvavejší konflikt v dejinách ľudstva. Vojna, ktorej sa zúčastnilo 70 štátov sveta, 110 miliónov vojakov, viac ako 50 miliónov obetí a 35 miliónov zranených.

Bola to vojna dvoch rozdielnych ideologických a myšlienkových svetov. Vojna, na ktorej počiatku stáli expanzívne plány fašistického Nemecka a jeho spojencov a na jej konci zasa mnohomiliónové ľudské obete a materiálne straty. Len vďaka obrovskému úsiliu zmobilizovaných protifašistických a demokratických síl sveta sa podarilo poraziť fašistickú vojnovú mašinériu, a tak zachrániť nielen európsku, ale aj svetovú civilizáciu pred zničením. Na oslobodzovaní našej vlasti sa podieľala hlavne sovietska armáda (2. Ukrajinský front pod velením maršala Malinovského  a 4. Ukrajinský front pod velením armádneho generála Petrova), 1. čs. armádny zbor sformovaný v ZSSR pod velením generála Svobodu, 1. a 4. rumunská armáda, 1. čs. armáda na Slovensku a okolo 8. tisíc príslušníkov iných 30-tich národností bojujúcich v partizánskych jednotkách na Slovensku.

Slováci taktiež statočne, odvážne a obetavo bojovali proti nacistickej hrozbe na dôležitých bojiskách Európy, Ázie i Afriky. Slováci sa nezmazateľne zapísali do novodobej histórie vystúpením v NSP v auguste 1944, čím si vyslúžili obdiv a uznanie svetovej verejnosti. Nesmieme však zabudnúť, že v boji o osud civilizácie zvíťazili základné ľudské hodnoty. Naši dedovia a otcovia boli pri tom, keď sa toto víťazstvo rodilo a prispeli k nemu nemalými obeťami. Vážme si ich odvahu, obetavosť, statočnosť a rozvíjajme ich odkaz pre mladé generácie.

Česť ich pamiatke!