28.6. – Vývoz elektro odpadu a kovových obalov

25. júna 2019 | Aktuality

Zber elektro odpadu.

Vážení občania, v piatok, 28.6. sa v našej obci uskutoční vývoz elektro odpadu a kovových obalov.

Elektro odpad: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami.

Nezbiera sa: vyhrievacie telesa s výmurovkou, plynové spotrebiče.

Kovové obaly: konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov – zlisujte odpad.

Nezbiera sa:  alobal, kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od liekov, viečka z jogurtov, obaly znečistené nebezpečnými látkami od farieb,lepidla,olejov, sprejov, hrnce, pletivo.