Reklamná tabuľa – Lesy SR

16. novembra 2020 | Aktuality

Oddychová zóna je opäť o niečo krajšia.

V oddychovej zóne pribudla tabuľa ” Čo nepatrí do lesa ? “, ktorú sme získali vďaka LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik .
Aj takouto formou osvety zabezpečíme, aby naše lesy a príroda boli naďalej balzamom pre dušu.