Zber skla

26. mája 2020 | Aktuality

Čím viac triedime odpad = o to menej platíme za jeho vývoz.

Zajtra, 27.05., prebehne v našej obci zber skla. Prosíme všetkých občanov, aby si našli čas a pripravili sklo, ktorého je potrebné zbaviť sa.

Recyklácia odpadu a jeho triedenie sú veľmi dôležité z viacerých hľadísk. Správnym triedením uľahčujeme prácu recyklačným závodom. Pomáhame tak recyklácií odpadu a jeho následnému vráteniu sa do obehu. Predovšetkým ale pomáhame sebe. Pri správnom recyklovaní odpadu platí jednoduchá rovnica – čím viac budeme recyklovať, tým menšie budú náklady a poplatky za vývoz odpadu.

Pristupujme preto k triedeniu odpadu zodpovedne a pomáhajme si navzájom.