Dodatok č.2 k zmluve o dielo – GDPR

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)