Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku obce č.94/1/2011/závod VT

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)