Dodatok č. I. K Mandátnej zmluve na predmet zákazky: „Výkon občasného stavebného dozoru na stavbe ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rudlov“

21. augusta 2019 |

Dodatok č. I. K Mandátnej zmluve na predmet zákazky: „Výkon občasného stavebného dozoru na stavbe ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rudlov"

Dodatok č. I. K Mandátnej zmluve na predmet zákazky: „Výkon občasného stavebného dozoru na stavbe ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rudlov"