Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady

Súbory na stiahnutie:

Vážení občania!

Žiadame občanov, ktorí ešte nedoručili na obecný úrad vyplnené oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady, aby tak urobili, v čo najkratšom čase. Ten, kto sa počas roka nezdržiava v našej obci, je potrebné doložiť potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia alebo v mieste výkonu práce, prípadne doklad o prechodnom pobyte v inej obci/meste spolu s dokladom o vyrubení alebo zaplatení poplatku.