Oznmenie-o-zas.sumrnych-dajov-z-ev.-njomn-page-002