Správa o vyhodnotení realizácie projektu

Súbory na stiahnutie:

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

 

Správa o vyhodnotení realizácie projektu s názvom:

„Vybavenie obecnej posilňovne“ – Obec Rudlov

 

Na základe zmluvy č. 324/2016/ORHC o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 „O poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja“ Obec Rudlov zrealizovala projekt s názvom „Vybavenie obecnej posilňovne“ v obci Rudlov.

Projekt bol zrealizovaný v mesiaci september 2016.

Realizáciou projektu došlo k nákupu rôznych posilňovacích strojov a náradia.

 

„ Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“