Výstavba chodníka k cintorínu, vrátane revitalizácie parku