Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

14. októbra 2020 | Aktuality

Milí občania, prinášame Vám informáciu o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od 01.01.2021

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

Výstavný kompostér sme vyložili pred obecný úrad a môžete si ho nezáväzne obhliadnuť .V prípade záujmu si môžu občania zakúpiť za nákupnú cenu ( spoločnosť Fúra s.r.o.) s možnosťou splátok .Kompostér je 1000 l má dvierka a cena je 60 € s DPH.

Bližšie informácie : obecrudlov@stonline.sk alebo 0574496337

Obec Rudlov Vám ďakuje, že kompostujete biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.