Výpočet vytriedenia odpadov obce Rudlov – rok 2023