Výpočet vytriedenia odpadov obce Rudlov v roku 2023