Obecná knižnica v Rudlove

29. februára 2020 | Aktuality

Otvárame pre Vás novú obecnú knižnicu.

V priestoroch obecného úradu vznikla Obecná knižnica obce Rudlov, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom obce Rudlov. Obecná knižnica je zaevidovaná v Zozname knižníc pod číslom 3998/2000-400/5250.

Obecná knižnica obsahuje:

  1. Zriaďovaciu listinu obecnej knižnice
  2. Knižničný a výpožičný poriadok knižnice

Otváracie hodiny knižnice:

Utorok: 13:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 16:00

Obecná knižnica obsahuje viac než 600 výtlačkov do ktorých patria:

  1. populárna literatúra
  2. literatúra sci-fi
  3. literatúra pre dospelých
  4. literatúra pre deti a mládež

Momentálne našu knižnicu využívajú najmä deti  miestnej materskej a základnej školy.

Tešíme sa na vašu návštevu.