Ocenenie pre učiteľov

26. júna 2020 | Kultúra

Pani Jana Dobranská si prebrala ocenenie za rozvoj školstva v našom regióne.

Dňa 25.6. boli v priestoroch Hanušovského kaštieľa odmenení pedagogickí zamestnanci, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju školstva v našom regióne.Za obec Rudlov bola odmenená pani Jana Dobranská, ktorá v uplynulom školskom roku odovzdávala svoje rady a skúsenosti deťom v našej materskej škole. Pani Jane Dobranskej prajeme hlavne pevné zdravie, veľa pohody a spokojnosti.

obec Rudlov

Fotka Obec Rudlov.

Fotka Obec Rudlov.

Fotka Obec Rudlov.