Ocenenie za dlhoročný prínos pre našu obec

26. júna 2020 | Kultúra

Starosta obce poďakoval Mgr. Magdaléne Nemčíkovej za prácu kronikárky obce.

Práca kronikára nie je jednoduchá a nesie so sebou veľkú zodpovednosť. V našej obci ju dlhé roky vykonávala pani Mgr. Magdaléna Nemčíková, ktorá poctivým prístupom od roku 2001 do roku 2019 písala kroniku obce Rudlov.

Na pôde obecného úradu starosta Ing. Juraj Vasiľ, poďakoval pani Mgr.Magdaléne Nemčíkovej za vykonanú prácu a profesionálny prístup. Našej pani kronikárke prajeme pevné zdravie, pohodu a veľa radostí zo života. ?

obec Rudlov

Fotka Obec Rudlov.

Fotka Obec Rudlov.

Fotka Obec Rudlov.