Otvorenie Materskej školy

29. augusta 2020 | Aktuality

Dňa 28.08.2020 sme v Rudlove slávnostne otvorili a posvätili Materskú školu po rekonštrukcií, ktorá bola postavená pred 42 rokmi.

A tak, po viac ako trojročnom úsilí, sa nám podarilo zrekonštruovať a zmodernizovať našu materskú školu v rozsahu zateplenie fasády, výmena okien, zateplenie strechy s novou hydroizoláciou , výmena vykurovacej sústavy dodávka rekuperačných jednotiek a úprava interiéru.

Práce sa mohli zrealizovať aj vďaka nenávratnému finančnému príspevku z eurofondov.

Ďakujeme aj všetkým zamestnancom materskej školy a obecného úradu za práce , ktoré boli vykonávané svojpomocne a všetkým , ktorí verili projektu a úprimne nás všetkých povzbudzovali.

Prajeme všetkým zamestnancom materskej školy veľa trpezlivosti a láskavého prístupu k našim škôlkárom, aby sa cítili príjemne a odovzdali deťom veľa dobrého, všetko to, čo budú potrebovať v ďalších svojich krokoch neskôr na základnej škole, ale aj v živote.