Oznam – Materská škola

26. mája 2020 | Aktuality

Materská škola neobnoví svoju prevádzku.

Ministerstvo školstva umožnilo zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1.6.2020. Podľa rozhodnutia ministra, sa zriaďovatelia materských škôl v spolupráci s riaditeľmi materských škôl mohli rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky, či materské školy otvoria a v akom režime. Na stretnutí, ktoré sa konalo 22.5.2020 za účasti zriaďovateľa, rady materskej školy a rodičov sa rozhodlo, že sa nepristúpi k otvoreniu materskej školy v Rudlove.