Oznam – MŠ – chrípkové prázdniny

5. februára 2024 | Aktuality

OZNAM V zmysle Metodického usmernenia č.15/2005-R z 31.10.2005 a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou riaditeľka materskej školy Rudlov a zriaďovateľ obec Rudlov prerušuje výchovno-vzdelávací proces a vyhlasuje chrípkové prázdniny v termíne od 5. 2. 2024 do 9.2.2024. Nástup do škôlky je v pondelok 12.2.2024

OZNAM
V zmysle Metodického usmernenia č.15/2005-R z 31.10.2005 a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou riaditeľka materskej školy Rudlov a zriaďovateľ obec Rudlov prerušuje výchovno-vzdelávací proces a vyhlasuje chrípkové prázdniny v termíne od 5. 2. 2024 do 9.2.2024.
Nástup do škôlky je v pondelok 12.2.2024