Oznam – obmedzenie dopravy – Rekonštrukcia miestnej komunikácie

17. júna 2024 | Aktuality

Obmedzenie dopravy Oznamujeme občanom ulice nad hornou autobusovou zástavkou od s. č. 87 po s. č. 94 a širokej verejnosti, že od stredy 26.6.2024 od 6:30 do ukončenia prác 30.6.2024 bude miestna komunikácia z dôvodu rekonštrukcie čiastočne a počas asfaltovania úplne UZAVRETÁ pre všetky druhy motorových vozidiel! Žiadame preto všetkých, aby túto uzáveru rešpektovali. Ďakujeme... Read more »

Obmedzenie dopravy

Oznamujeme občanom ulice nad hornou autobusovou zástavkou od s. č. 87 po s. č. 94 a širokej verejnosti, že od stredy 26.6.2024 od 6:30 do ukončenia prác 30.6.2024 bude miestna komunikácia z dôvodu rekonštrukcie čiastočne a počas asfaltovania úplne UZAVRETÁ pre všetky druhy motorových vozidiel! Žiadame preto všetkých, aby túto uzáveru rešpektovali.

Ďakujeme za pochopenie

3 Situácia

5. Príloha č. 3 PD