Pietny akt pripomenutia si oslobodenia obce Rudlov

18. januára 2019 | Kultúra

Pietnym aktom sme si uctili vojakov padlých v druhej svetovej vojne.

Pietny akt

Dňa 18. januára si my, Rudlovčania, pripomíname 74 slobodných rokov, ktoré nám prinieslo oslobodenie našej dediny, od najväčšieho vojnového konfliktu všetkých čias, druhej svetovej vojny.
Peklo II. svetovej vojny rozpútal predstaviteľ štátnej moci v  Nemecku, ktoré prinieslo hrôzu, akú svet dovtedy nezažil. Na obrovskú hospodársku krízu, trápenie domáceho obyvateľstva a nespokojnosť so stavom spoločnosti našiel „jednoduché“   riešenie. Vymyslel a ukázal vinníkov tejto situácie, zbavil ich majetku, ľudských práv a pokúsil sa   ich vymazať z mapy sveta. Svoj národ presvedčil, že jediný je ten vyvolený, ktorý je správnej   rasy, ktorá má
právo na moc a na rozhodovanie o živote iných, ktorí správnej rasy nie sú,  prípadne ktorí s týmito myšlienkami nesúhlasia.
2. svetová vojna priniesla obrovské ľudské a materiálne obete, aké ľudstvo dovtedy nezažilo. Vyžiadala si najviac obetí v histórii konfliktov. 60 miliónov obetí, státisíce rodín bez otcov, detí bez rodičov, navždy rozdelené osudy – je to veľa alebo málo? Zvrátené myšlienky na jednej strane a hrdinstvo obyčajných ľudí na strane druhej – to bola pred 74 rokmi realita aj na Slovensku.
18.januára 1945 bola naša obec oslobodená spod fašistickej nadvlády vojakmi ruskej armády.   Žijúcich pamätníkov týchto čias je z roka na rok menej, zostalo ich už len pár a práve preto je na   nás, na nastupujúcej generácii, aby sme si tieto udalosti pripomínali a nedovolili, aby sa v našej  spoločnosti opäť prebudil duch fašizmu a opakovala sa história. Deň oslobodenia nie je obyčajným dňom – je to výnimočný deň. Je to pripomienka obyčajných a zároveň výnimočných ľudí.
Pamätajme na našich bojovníkov, na vojakov Červenej armády, bojujúcich ďaleko od svojich domovov, na partizánov a vojakov v horách, na ženy, ktoré im pomáhali, na deti, ktoré predčasne dospeli. Pamätajme na bolesť a na slzy, ktoré nám darovali slobodu a mier, Každá vojna je krutá, či už je útočná alebo obranná. Krutá je tým, že v nej prichádzajú o život nevinní bez ohľadu na vek, pohlavie, politické či náboženské presvedčenie. Každý vyhasnutý   ľudský život bolí. Preto poďakujme všetkým, ktorí obetovali svoj život v boji za slobodu a pri oslobodzovaní našej obce. Uctime si nielen ich pamiatku, ale aj pamiatku všetkých obetí II.svetovej vojny tichou spomienkou a minútou ticha.