Plán svojpomocne realizovaných prác na mesiace jún-september 2020

16. júna 2020 | Aktuality

Plán prác

Úprava miestnej komunikácie po výmene odvodňovacích rúr

Úpravu komunikácie plánujeme zrealizovať do 15.07.2020. Úprava bude spočívať v zabetónovaní vyfrézovanej časti. Následne bude realizovaná penetrácia a uloženie asfaltovej hmoty.

Náter kovových konštrukcií na zastávkach SAD

Náter kovovej konštrukcie napadnutej koróziou plánujeme zrealizovať v letných mesiacoch, pri vhodných klimatických podmienkach.

Náter kovového oplotenia – zadný vstup MŠ

Náter kovovej konštrukcie napadnutej koróziou plánujeme zrealizovať v letných mesiacoch, pri vhodných klimatických podmienkach.

Úprava chodníka v areáli ZŠ a MŠ

Úprava chodníka bude realizovaná do začiatku školského roka 2020/2021. Úprava spočíva v osadení obrubníkov a uložení zámkovej dlažby.

Realizácia základovej pätky – cintorín/sektor D

Príprava základu v sektore D na novom cintoríne, pre 10 hrobových miest na pochovávanie “americkým spôsobom“ plánujeme zrealizovať do konca septembra 2020.

Osadenie smetných košov na separáciu

V mesiaci jún plánujeme osadiť pri vstupe na cintorín nové smetné koše na separáciu odpadu.


Všetky tieto práce plánujeme vykonať za pomoci pracovníkov obecného úradu a pracovníkov malých obecných služieb.