Služby obecného úradu

1.Kopírovacie služby

  • 1x jednostranné……………………….0,06€
  • 1x obojstranné…………………………0,12€

2.Overovanie

  • 1x listina (1 strana A4)………………2,00€
  • 1x podpis……………………………….. 2,00€

3.Potvrdenie

  • Potvrdenie o TP občana…………….5,00€

4.Vysielanie v obecnom rozhlase

  • 1x vyhlásenie…………………………….3,00€