Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rudlov – Zákazky s nízkou hodnotou (§117), Druh: práce

25. mája 2021 | Aktuality

1. Výzva 2. Príloha č. 1A Výkaz výmer 3. Príloha č. 1B Výkaz výmer 4 Príloha č. 2 ZoD 5. Príloha č. 5 PD 6. Príloha č. 4 Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác

1. Výzva

2. Príloha č. 1A Výkaz výmer

3. Príloha č. 1B Výkaz výmer

4 Príloha č. 2 ZoD

5. Príloha č. 5 PD

6. Príloha č. 4 Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác