Šťastný nový rok 2020!

1. januára 2020 | Nezaradené

Šťastný nový rok 2020!

Prajem všetkým to, čo sa má priať,
nech sa stane to, čo sa má  stať!
Aby človek človeka v úcte a láske mal!
Aby nikto z Vás sám nezostal!
Aby sa každý deň bolo s kým smiať!
Aby každý mohol kus chleba do dlaní vziať!
Aby všetkým zdravie, šťastie, láska a pohoda slúžili!
Aby Vás starosť, zloba, závisť a chamtivosť obišli!
Aby ste iba od radosti plakali
a takto príjemne aj nastávajúci rok 2020 a všetky ďalšie prežili!
Nech Božie požehnanie Vás sprevádza
a Vaše cesty nech sú priame.
Rozdávajte pokoj, radosť a lásku
aby Vás všade radi mali.
Ak prídu ťažké chvíle
nech ich pokojne s Božou pomocou vyriešite…

V mene zamestnancov Obecného úradu v Rudlove, v mene členov obecného zastupiteľstva a v mene svojom Vám želám veľa zdravia, lásky, radosti a šťastlivý nový rok.

Juraj VASIĽ, Ing. – starosta obce