Stavanie mája

29. mája 2019 | Kultúra

Tradíciu stavania mája sme si pripomenuli aj v Rudlove.

Fotka Obec Rudlov.

Mesiac máj sa už od nepamäti považuje za mesiac lásky a zrodu nového života. Všetko živé, čo prišlo na svet v mesiaci máj, malo tendenciu rásť a rozvíjať sa. Stavanie májov na Slovensku je sprevádzané peknou muzikou, tancom a spevom. Túto peknú tradíciu sme si v našej obci pripomenuli v posledný aprílový deň. Obec Rudlov v spolupráci s OZ Doma dobre, pripravili pre našich občanov kultúrny program, v ktorom sa postupne predstavili deti z materskej školy Rudlov, deti zo základnej školy Rudlov a dievčenský spevácky zbor pod vedením pani Vierky Nemčíkovej. Posledné aprílové popoludnie občanom spríjemnili deti tradičnými ľudovými piesňami, počas ktorých dievčatá ozdobili korunu májového stromu. Rudlovskí mládenci postavili dievčatám máj a po záverečnom slove pána starostu, Juraja Vasiľa, boli všetci zúčastnení pozvaní na malé pohostenie do kultúrneho domu a miestneho pohostinstva. Sme radi, že táto milá tradícia spojila občanov v našej obci a veríme, že v podobnom duchu budeme pokračovať aj v budúcich rokoch.