Svetový deň červeného kríža – 8.máj

9. mája 2020 | Aktuality

Svetový deň červeného kríža a červeného polmesiaca si ľudia na celom svet pripomínajú 8.mája.

Ó pane, hľadíš na mňa z dreva kríža a viem, že poznáš čo je utrpenie.

Povedz, pane, pamätáš sa na Henryho, na chlapca, čo narodil sa pre súženie?

Keď sedem mal, svoj kabát sirote daroval, by nezostala ľudskosť v nahote a poznala aj dobrodenie.

A štrnásť liet keď mal, chudobným a chorým svojou láskou utrpenie zmierňoval.

Keď 31 jarí životom jeho preletelo – to pane ešte nemal tridsaťtri…

Krvavá hrôza solferína sa v pamäti už nestratí.

Burcoval svedomie mocných a panovníkov prosil.

A ako ty, pane, pre ľudstvo aj on už svoj kríž nosil.

Jeho kríž, pane, farbu krvi mal a na zástave belostnej už nad hlavami povieval.

A veje dodnes, pane, pre všetkých, čo svojím blížnym nosia krčah lásky.

Čo vedia dať svoj život zo žíl, či starobe opustenej poláskať vrásky.

Veď ty, pane, vieš najlepšie, že svet vpred posúvajú nie pyšné skutky mocných, lež drobné milosrdenstvá tých, čo lásku pod krížom červeným prinášajú.

Svetový deň červeného kríža a červeného polmesiaca si ľudia na celom svet pripomínajú 8.mája. V roku 1828 sa 8.mája narodil Jean Henry Dunant, spolutvorca myšlienky na založenie svetovej organizácie Červeného kríža.

Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca umožňuje upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na osudy ľudí postihnutých vojnovými konfliktami., rôznymi násilnosťami, ale aj katastrofami rôzneho druhu. Tento rok svetová verejnosť upriamuje pozornosť na pandémiu – na koronavírus.

Každý z nás sa chce nebezpečnému ochoreniu vyhnúť . Dosiahneme to dodržiavaním hygienických návykov, častým umývaním rúk, dezinfekciou, nosením rúška, ochranných rukavíc a vyhýbaním sa veľkých skupín ľudí. Chráňme sa navzájom, aby sme sa mohli opäť stretávať, pracovať a nažívať v pokoji.

Všetkým členom Červeného kríža, ale aj ostatným, želáme v dnešný deň ale aj do ďalších dní veľa zdravia, trpezlivosti a ochoty pomáhať si navzájom, ale predovšetkým tým, čo sú na pomoc druhých odkázaní.

 

Oficiálné stránky obce Likavka - Slovenský Červený kríž