14.jún – Svetový deň darcov krvi

Spolok Červeného kríža v Rudlove touto cestou chce poďakovať všetkým bezpríspevkovým darcom krvi. Ďakujeme každému, kto si našiel čas, odvahu a daroval to najcennejšie. Veď každá kvapka krvi je vzácnosťou, je potrebná na to aby niekto prežil, aby niekto žil. Zachrániť život alebo byť súčasťou záchrany života, je najväčším darom pre človeka, ktorý to potrebuje.

Práve dnes chceme zdôrazniť potrebu darovania krvi, poďakovať a vzdať hold všetkým tým, ktorí sa raz alebo niekoľkokrát odhodlali na ten úžasný krok – darovať krv.

Náš spolok Červeného kríža eviduje 48 čestných darcov krvi. Mnohí za svoje niekoľkonásobné darcovstvo boli odmenení plaketou doktora Jánskeho – vlastnia ju už 28 darcovia.

 

Bronzovú plaketu získali: Bc. Matúš Bochin, Michal Buda ml., Pavol Gordan, Ján Rusnák, Jaroslav Surdej, Peter Počekajla, Milada Lešková

Striebornú plaketu získali: Pavol Bubnár, Jana Bubnárová, Marcel Leško, Michal Buda st., Ján Fedorko, Vladimír Fedorko, Peter Fedorko, Jozef Mitaľ, Martin Virba, Vladimír Šrojta a Dušan Habina

Zlatú plaketu získali: Ján Masič, Eva Dobranská a Jozef Varga

Diamantovú plaketu získal Július Baník

Image result for kvapka krvi