Diaľková dodávka vody

Dňa 1.8. sa v našej obci zhromaždia hasiči z celého nášho okresu. Tak ako minulý rok, aj teraz absolvujú taktické cvičenie DHZ okresu Vranov nad Topľou.

(foto: rok 2019)

Fotka Obec Rudlov.

Fotka Obec Rudlov.

Fotka Obec Rudlov.

Fotka Obec Rudlov.