Krížová cesta na Praporec

Obec Rudlov v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou v Rudlove a KST Javorina Rudlov Vás pozýva na krížovú cestu, ktorá bude mať začiatok na chate Javorová a bude pokračovať až na vrch Praporec. Príďte spolu s nami zažiť priateľskú a duchovnú atmosféru. Pred krížovou cestou bude zabezpečená doprava z obce na Javorovú. Predpokladaný odchod od KD – 9:00. Začiatok krížovej cesty na Javorovej – 10:00.