Odpustová slávnosť v Soli

Pozývame Vás na odpustovú slávnosť do filiálnej farnosti Soľ, ktorá sa uskutoční 7.7.2019 v gréckokatolíckom chráme svätého Cyrila a Metoda v Soli. Slávnostná svätá liturgia sa uskutoční o 10:30. Hlavným slúžiteľom a slávnostným kazateľom bude otec Erich Eštván z Juskovej Vole.

Všetci ste srdečne pozvaní.