Stavanie mája

Každoročná tradícia stavania mája pokračuje v našej obci aj tento rok. Stretneme sa v posledný aprílový deň, pred kultúrnym domov v Rudlove. Všetci ste srdečne pozvaní.