Testovanie požiarnej techniky

Fotka Obec Rudlov.

V piatok, 21.7. sa v našej obci uskutoční testovanie hasičskej techniky, ktorú bude využívať novovytvorený dobrovoľný hasičský zbor v obci Rudlov. Testovanie hasičskej striekačky sa uskutoční pri hrádzi v ”Potokoch” o 17:00.