Ukončenie šk. roka

V piatok, 28.6. sa v priestoroch ZŠ Rudlov a MŠ Rudlov uskutoční slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019