Ukončenie školského roka

28. júna 2019 | Nezaradené

Školský rok sa skončil, hurá prázdniny!

Mesiac jún je posledným mesiacom školských povinností a starostí. Aj v našej škole sa posledný školský deň, piatok, niesol v znamení odovzdávania vysvedčení a rozlúčky so žiakmi. Pri ukončení školského roka boli prítomní aj starosta obce, Ing. Juraj Vasiľ a kňaz našej farnosti, otec Marek Saraka, ktorí žiakom popriali príjemné prežitie letných prázdnin. Tak ako deti, aj pani učiteľky už očakávajú leto a zároveň sa už teraz tešia, ako sa všetci opäť stretneme v septembri.