Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR z 08.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

22. augusta 2022 |

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR z 08.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR z 08.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov