VVS – informácia

3. januára 2023 | Aktuality

Vážení občania, v období od 4. januára 2023 do 10. januára 2023 bude vykonávať VVS a. s. odpočty vodomerov z dôvodu novej cenovej úpravy. Radi by sme Vás požiadali, aby ste sprístupnili a vyčistili vodomerné šachty. Odpočty môžete nahlásiť aj prostredníctvom „E –služby vodárne“ na webovej stránke www.vodarne.eu, alebo prostredníctvom emailu na adresu: odpocty.vt@vodarne.eu

Vážení občania,
v období od 4. januára 2023 do 10. januára 2023 bude vykonávať VVS a. s. odpočty vodomerov z dôvodu novej cenovej úpravy.
Radi by sme Vás požiadali, aby ste sprístupnili a vyčistili vodomerné šachty. Odpočty môžete nahlásiť aj prostredníctvom „E –služby vodárne“ na webovej stránke www.vodarne.eu, alebo prostredníctvom emailu na adresu: odpocty.vt@vodarne.eu