VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov 

16. septembra 2019 |

VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov 

VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov