VZN č. 4-2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na dieťa školských zariadení na území obce Rudlov

2. decembra 2020 |

VZN č. 4-2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na dieťa školských zariadení na území obce Rudlov

VZN č. 4-2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na dieťa školských zariadení na území obce Rudlov