VZN č. 5-2020 – o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov

28. decembra 2020 |

VZN č. 5-2020 - o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov

VZN č. 5-2020 - o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov