VZN č. 6-2020 – o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Rudlov

28. decembra 2020 |

VZN č. 6-2020 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Rudlov

VZN č. 6-2020 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Rudlov