Prístrešok – Budova pre šport

26. októbra 2020 | Aktuality

Budova pre šport

V mesiaci október sme svojpomocne dokončili  akciu – „ Prístrešok – budova pre šport“, ktorú sme mohli zrealizovať vďaka poskytnutej dotácií na základe výzvy PREDSEDU Prešovského samosprávneho kraja.

Veľká vďaka.