Zaujímavosti

Milí občania, v dnešnom svete, kedy sa ponáhľame za dosiahnutím svojich cieľov a sme zaneprázdnení vyhliadkami do budúcnosti, nemáme ‘‘čas‘‘ žiť v prítomnosti, nie to ešte pamätať na minulosť. Rozhodli sme sa preto pre zaujímavý projekt, v ktorom Vás v najbližších mesiacoch oboznámime s históriou našej obce. Cieľom tohto projektu je priblížiť udalosti, ktoré sa v našej obci diali za čias minulých.

Podľa archívnych dokladov sa vznik obce datuje na rok 1402, kedy obec vytvorilo asi 8 rodín, ktoré sa prisťahovali z panstva hradu Skrabské. Postavili si drevené domy a ich práca spočívala v prieskume železnej rudy.

Názvy obce:
1402 – Rewdelfalwa; 1414 – Reudel; 1474 – Rywdel; 1773 – Rudlyow; 1907 – Ercfalva ( maďarský názov); 1920 – Rudlov

September:
1944 – Na začiatku septembra 1944 bol pri gréckokatolíckom chráme pochovaný nemecký vojak Erich Lichte. Pohreb obstarala skupina Nemcov. Z našich občanov tam bol prítomný Rudolf Dostal, ktorý robil tlmočníka. V závere obradu Nemec povedal – ,,Hore hlavy, neklesajte v duchu lebo za jedného z nás musí zomrieť desať podliakov‘‘.
1948 – 21. septembra, bez ohľadu na to, na ktorý deň to vyšlo, sa v našej dedine každoročne konala odpustová slávnosť. Pred chrámom sa stále rozložili ‘‘medovnikári‘‘, ktorí predávali svoje výrobky. Zvykom bolo, že mládenci kupovali dievčatám srdiečka. Po odpuste a hostine sa konala zábava v krčme u Peržeľa, na ktorej hral ‘‘starý Šelik‘‘. Zábavu mali na starosti regrúti, ktorí k 1.10. rukovali na vojenčinu.
1962 – V obci bolo zakúpené prvé osobné auto značky Škoda 440. Auto si zakúpil Belinský Mikuláš. Cena vozidla bola 27 500Kčs
1970 – Michal Varga si zakúpil prvý plynový sporák v obci. Cena sporáku bola 1 550Kčs.
1989 – Ceny v Pohostinstve Javorina – Pivo Šariš 12‘ – 4,60Kčs; Borovička – 5,5Kčs; Rum – 6,3Kčs; cigarety Zora – 3,3Kčs; Mars – 5,5Kčs; Clea – 7,7Kčs; Dalila – 8,8Kčs; Petra – 10Kčs; Sparta – 15Kčs
1994 – začiatok plynofikácie obce; napojených 26 domácnosti
2002 – Obec Rudlov si pripomína 600 rokov od prvej písomnej zmienky

V obci Rudlov sa na gréckokatolíckej fare 20.12.1817 narodil národný buditeľ a spoluzakladateľ Matice Slovenskej A. I. Dobriansky. Študoval filozofiu a právo. Štúdiá ukončil na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici, kde pôsobil ako banský inžinier. V 50-tych 19. storočia rokoch bol Dobriansky zvolený za poslanca Uhorského snemu, kde mu však Maďari znemožnili predniesť svoju reč. Tá bola zverejnená v tlači v roku 1861. Dobriansky v nej žiadal rovnosť v jazyku a dokazoval, že Slovania osídlili uhorskú zem ešte pred príchodom Maďarov.

– Medzi Rudlovom a Hlinným je slaná voda a liečivé bahno. V minulosti tam boli postavené menšie kúpele, ktoré však boli ešte pred prvou svetovou vojnou zničené.
– Severozápadne od obce sa nachádzajú dva pramene železitej kyselky. Prameň zo štôlne vyteká zo zasypanej banskej štôlne. Nový prameň sa nachádza proti potoku a je hojne využívaný okoloidúcimi návštevníkmi.

– Medzi obcami Rudlov a Soľ je ložisko kamennej soli, ktoré je súčasťou Zbudského súvrstvia. Soľné telesá tvoria mohutné šošovky. Hĺbka ich uloženia je od 270 do 450 m.
– Katastrom obce prechádza diaľková cykloturistická trasa ALŽBETA.