Materská škola Rudlov

O nás

tel. kontakt: 0950 873 062

    Materská škola Rudlov je jednotriednou školou. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od dvoch do šiestich rokov, deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky a deťom s dodatočným odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.

 

Zriaďovateľom MŠ je obec Rudlov.

Počet pedagogických zamestnancov: 2

Počet nepedagogických zamestnancov: 3

Počet detí k 1.9.2019: 22

 

Prevádzka v MŠ je v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.

 

Zamestnanci školy

Riaditeľka MŠ: Mgr. Jana Buchaľová

Učiteľka MŠ: Mgr. Miroslava  Gazdíková

Vedúca ŠJ: Danka Krištanová

Kuchár: Jozef Krivák

Školníčka: Mária Kriváková

Rada školy

Obec Rudlov, ako zriaďovateľ MŠ Rudlov č. 184, na základe zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy, konaného dňa 15.01.2019 potvrdzuje jej zriadenie na funkčné obdobie štyroch rokov.

Predseda RŠ: Jana Bubnárová

Podpredseda RŠ: Mgr. Miroslava Gazdíková

Členovia: Mgr. Mária Raškovská

                     Ing. Ľudmila Lešková

                     Jozef Krivák

Život školy 2019/2020

September

02.09.2019 sa začal nový školský rok. V tento deň prišlo do MŠ po prvý raz 6 detí. No
všetky deti po prvý raz prišli aj do nových priestorov. V tomto školskom roku sa prevádzka
materskej školy presunula do miestneho kultúrneho domu, z dôvodu realizácie projektu:
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Rudlov.

Október

Októbrové počasie nám prialo, deti si vyšli na turistickú vychádzku do okolia obce.
Precvičili si rýchlu chôdzu, preskakovali prírodné prekážky, poznávali názvy okolitých
kopcov a dedín.
24.10.2019 prišlo do MŠ divadielko „Crocus“. Predstavenia so zúčastnili aj žiaci základnej
školy. Herci do svojho predstavenia zapojili aj deti, ktoré si z vystúpenia odniesli krásne
zážitky.
Mesiac október je vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti sme si pre
našich starých rodičov dňa 29.10.2019 pripravili malé posedenie pri teplom čaji. Naše deti
svojich starkých potešili básničkami, pesničkami a malým darčekom, ktorý vyčaril úsmev na
ich tvári.

November

Stále dobré počasie a my, keďže nemáme školský dvor, kocháme sa krásami blízkeho
okolia na poľných cestách našej dedinky, ktoré dennodenne brázdime .

December

04.12.2019 sme si urobili výlet do okresného mesta Vranova. Tu sa v kultúrnom dome
konalo predstavenie s názvom „Pesničkový Mikuláš“.
05.12.2019 sme prijali pozvanie od nášho pána starostu Ing. Juraja Vasiľa, a prišli sme na
exkurziu do miestnej knižnice, kde nás milo privítali, všetko poukazovali a pohostili sladkými
dobrotami.
06.12.2019 do našej Materskej školy zavítal sám Mikuláš s pomocníkom Anjelikom.
Deťom porozprával odkiaľ prišiel a tiež z histórie o sv. Mikulášovi. Deti mu zaspievali
a zarecitovali. Každé dieťa obdaroval balíčkom sladkostí. V tento deň nás prišiel podporiť aj
pán riaditeľ z Prvej stavebnej sporiteľne, ako inak, neprišiel s prázdnymi rukami. Deti dostali
malé darčeky, ktoré ich veľmi potešili. Na záver nášho krásneho dopoludnia sme si urobili
bublinkovú diskotéku.
13.12.2019 sme piekli medovníčky pre našich najbližších…boli veľmi chutné 😉
20.12.2019 Vianočnú atmosféru sme si priblížili a zažili v našej škole, v posledný deň
pred vianočnými prázdninami. Deti si pozvali svojich rodičov, starých rodičov na „Vianočnú
besiedku“. Potešili svojich blízkych krátkym vianočným programom, pohostili ich vianočným
pečivom, ktoré spolu s učiteľkami pre ne upiekli. Pod vianočným stromčekom si každý
drobec našiel svoj darček.

Január

Po prázdninách sme opäť plný energie prišli do našej škôlky. Privítali sme nášho nového
člena, takže naša materská rodina sa opäť rozrástla, čo sa veľmi tešíme. V tomto ročnom
období nám veľmi chýba sneh, tak všetci dúfame, že Perinbaba na tom už začne pracovať.
24.01.2019 deti opäť vyprevadili poľovníka p. Dobranského pod kopec Železná. Ujo ich
poučil a porozprával im o potrebe kŕmenia divých zvierat v zimnom období. Vysvetlil im čo
jedia jelene, sovy, diviaky, zajace, bažanty a vtáčiky cez zimu.

30.01.2020 Fašiangy sú tu. Je čas karnevalov. V tomto školskom roku sme mali karneval
bez rodičov. Deti si spolu s pani učiteľkami vyzdobili triedu, predpoludním sa prezliekli do
masiek, tancovali, spievali, súťažili a zabávali sa. Každá maska bola odmenená, každá bola
krásna.

 

Život školy 2018/2019

September

    03.09.2018 sa začal nový školský rok. V tento deň prišlo do MŠ po prvý raz 12 detí.

Október

    Októbrové počasie nám prialo, deti si vyšli na turistickú vychádzku do okolia obce. Precvičili si rýchlu chôdzu, preskakovali prírodné prekážky, poznávali názvy okolitých kopcov a dedín.

     Mesiac október je vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti obec Rudlov spolu s Materskou a Základnou školou  dňa 25.10.2018 zorganizovala program pre starkých, ktorý sa konal v miestnom Kultúrnom dome.

November

    13.11.2018 prišlo do MŠ divadielko „Cililing“ so svojou rozprávkou – Pinocio. Predstavenia so zúčastnili aj žiaci základnej školy. Herci do svojho predstavenia zapojili aj deti, ktoré si z vystúpenia odniesli krásne zážitky.

December

   04.12.2018 sme si urobili výlet do okresného mesta Vranova. Tu sa v kultúrnom dome konalo predstavenie s názvom „Pesničkový Mikuláš“.  

    06.12.2018 do našej Materskej školy zavítal sám Mikuláš. Deťom porozprával odkiaľ prišiel a tiež z histórie o sv. Mikulášovi. Deti mu zaspievali a zarecitovali. Každé dieťa obdaroval balíčkom sladkostí.

    10.12.2018 sa konal už 4. Ročník „Rudlovského vianočného šlapáčika“. Zúčastnilo sa na ňom 50 detí nielen z miestnej základnej a Materskej školy, ale aj z okolitých dedín. Deti súťažili v behu. Prví traja z každej kategórii, boli obdarovaní medailou,  diplomom a vecnými darmi. Všetky deti dostali sladké odmeny.

    21.12.2018  Vianočnú atmosféru sme si priblížili a zažili v našej škole, v posledný deň pred vianočnými prázdninami. Deti si pozvali svojich rodičov, starých rodičov na „Vianočnú besiedku“ . Deti potešili svojich blízkych krátkym vianočným programom, pohostili ich vianočným pečivom, ktoré spolu s učiteľkami pre ne upiekli. Pod vianočným stromčekom si každý drobec našiel svoj darček.

Január

    24.01.2019 deti vyprevadili poľovníka p. Dobranského pod kopec Železná. Ujo ich poučil a porozprával im o potrebe kŕmenia divých zvierat v zimnom období. Vysvetlil im čo jedia jelene, sovy, diviaky, zajace, bažanty a vtáčiky cez zimu.

    31.01.2019 Fašiangy sú tu. Je čas karnevalov. V tomto školskom roku sme mali karneval bez rodičov. Deti si spolu s pani učiteľkami vyzdobili triedu, predpoludním sa prezliekli do masiek, tancovali, spievali, súťažili a zabávali sa. Každá maska bola odmenená, každá bola krásna.

 

Február

    Našich najmenších zmohla choroba, preto bola prevádzka materskej školy prerušená od 11.02.2019 – 22.02.2019

Marec

    28.03.2019 sme sa zúčastnili besedy o knihách v Základnej škole. Z Vranovskej knižnice, k nám prišla pani A. Madarová, ktorá nám rozprávala o knihe, ako sa kniha narodí, čo všetko je potrebné. Potom spolu s deťmi nám zahrala bábkovú rozprávku. Deti mali z toho posedenia, veľmi príjemné zážitky.

Apríl

    30.04.2019 sme sa v našej dedinke zúčastnili príjemnej tradície – stavania mája. Pri tejto príležitosti sme si pripravili krátky program, s ktorým sme vystúpili pred Obecným úradom. Spolu s nami vystupovali aj žiaci Základnej školy a miestne dievčatá pod vedením p. V. Nemčíkovej.

Máj

    07.05.2019 sme pre naše najdrahšie mamičky v našej škole vystúpili s básničkami a pesničkami. Každej jednej mamičke sa pri pohľade na nás tisli slzy do očí, od dojatia. Svoje najdrahšie a najmilšie sme obdarovali, krásnym darčekom. Tejto našej milej udalosti, sa zúčastnil aj p. starosta Ing. J. Vasiľ.

Jún

     04.06.2019 sme spolu s rodičmi sme boli na školskom výlete na poľovníckej chate nad obcou Hlinné. Chatu nám zapožičalo PZ Topľa Soľ. Turistická vychádzka od „Kvašnej“ vody k chate, bola pekným spestrením, nášho dňa. Na chate nás už čakal guľáš, ktorý nám pripravili starostliví ockovia. Pri chate bolo ohnisko, kde každý podľa chuti si opiekol klobásku, či slaninku. Ďalším spestrením nášho dňa boli aj policajti, ktorí za nami prišli  k chate. Deťom ukázali svoju výstroj, auto. Veľmi radi odpovedali na zvedavé otázky detí či rodičov. Spolu s rodičmi sme si zasúťažili, zahrali sa. Strávili sme krásny deň s našimi najmilšími v prírode.

    05.06.2019 mesiac jún nepochybne patrí všetkým deťom, aj my sme si tento ich deň  MDD v našej škole oslávili. Deti súťažili, hrali sa na dvore, tancovali, jednoducho si tento deň užili. Každý dostal diplom, a krásny darček, ktorý ich veľmi potešil.

    14.06.2019 ďalším prekvapením tohto mesiaca bude pre naše deti Ujo Ľubo, ktorý k nám príde zaspievať a zatancovať. Veľmi sa na neho tešíme.

    21.06.2019 sme sa v našej škole rozlúčili s našimi najstaršími, ktorí v septembri už pôjdu do školy. Naším deťom, budúcim prváčikom, prajeme veľa úspechov v ich novej životnej kapitole a veríme, že na našu škôlku im ostanú len tie najlepšie spomienky. 

    26.06.2019 k nám prídu hasiči a policajti – psovodi.

    28.06.2019 Naše detičky sa s nami rozlúčili a brány materskej školy sa otvoria opäť v septembri.

 

Kontakt: 

Materská škola, Rudlov 184

094 35 Soľ

tel. číslo: 0950873062