Príroda

Slanské vrchy sú sopečné pohorie severojužného smeru, dlhé 50 km a široké 12 až 20 km. Zložené sú z piatich horských skupín (Šimonka, Makovica, Mošnik, Bogota, Milíč) oddelených sedlami. Najvyšším vrchom pohoria je Šimonka (192 m).

Geologicky vývoj horstva bol ovplyvnený sopečnou činnosťou, pričom ne jeho stavbe sa podieľajú andezity a iné vulkanické horniny. Eróziou pôvodného sopečného reliéfu vznikli rozmanité povrchové tvary, prekrásne doliny, zrázne steny a bralá s kamennými morami na úpätí.

Rozmanitosť prírodného prostredia, daná dubovo bukovými lesmi, kvetnatými lúkami, hustou sieťou horských potokov a členitosťou reliéfu pohoria, je predpokladom bohatosti flóry a fauny Slanských vrchov. Na lúčke pri obci sa vyskytuje poniklec veľkokvetý.

Vďaka výskytu vzácnych druhov vtákov (bocian čierny, včelár lesný, muchárik bielokrký, chrapkáč poľný) sú Slanské vrchy na zozname chránených vtáčích území siete EÚ Natura 2000.

V katastrálnom území Rudlova sa nachádzajú dve maloplošné chránené územia – Prírodná rezervácia Zámutovská jelšina (0,66 ha) a Národná prírodná rezervácia Zámutovské skaly (30,66 ha).