Poslanci OZ

Mgr. Ján Benčík –  zástupca starostu, člen komisie pre ochranu verejného poriadku

 

Stanislav Homičko – poslanec OZ, člen komisie pre financie, výstavbu, územné plánovanie a                                                          životné prostredie, člen komisie pre sociálnu oblasť

 

Mgr. Miroslav Kocúr – poslanec OZ, predseda komisie pre ochranu verejného poriadku

 

Ing. Ľudmila Lešková – poslankyňa OZ; predsedkyňa komisie pre kultúru, šport a školstvo; členka komisie pre ochranu verejného poriadku

 

Mgr. Mária Raškovská – poslankyňa OZ, členka komisie pre kultúru, mládež, šport a školstvo

 

Ladislav Sukovský – poslanec OZ, predseda komisie pre sociálnu oblasť, člen komisie pre                                                               financie, výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie

 

Eduard Trebuňák – poslanec OZ, člen komisie pre kultúru, mládež, šport a školstvo,                                                                     člen komisie pre financie, výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie

 

Image result for rudlov