Poslanci OZ v Rudlove

 

 

Mgr. Ján Benčík –  zástupca starostu

 

Patrik Gordan – poslanec OZ

predseda komisie pre kultúru, mládež, šport a školstvo

 

Dušan Habina – poslanec OZ

 

Marek Habina – poslanec OZ

predseda komisie pre ochranu verejného poriadku

 

 

Ing. Ľudmila Lešková – poslankyňa OZ

predsedkyňa komisie pre sociálnu oblasť

 

Mgr. Mária Raškovská – poslankyňa OZ

 

Ing. Miroslav Sakala – poslanec OZ

predseda komisie pre financie, výstavbu, územné plánovanie

a životné prostredie

 

 

 

Image result for rudlov