Poslanci OZ

Mgr. Ján Benčík –  zástupca starostu,

člen komisie pre ochranu verejného poriadku

 

Stanislav Homičko – poslanec OZ,

predseda komisie pre financie, výstavbu, územné plánovanie

a životné prostredie,

člen komisie pre sociálnu oblasť

 

Mgr. Miroslav Kocúr – poslanec OZ,

predseda komisie pre ochranu verejného poriadku

 

Ing. Ľudmila Lešková – poslankyňa OZ,

predsedkyňa komisie pre kultúru, mládež, šport a školstvo,

členka komisie pre ochranu verejného poriadku

 

Mgr. Mária Raškovská – poslankyňa OZ,

členka komisie pre kultúru, mládež, šport a školstvo

 

Ladislav Sukovský – poslanec OZ,

predseda komisie pre sociálnu oblasť,

člen komisie pre financie, výstavbu, územné plánovanie a životné

prostredie

 

Eduard Trebuňák – poslanec OZ,

člen komisie pre kultúru, mládež, šport a školstvo

člen komisie pre financie, výstavbu, územné plánovanie a životné

prostredie

 

Image result for rudlov