Voľby, referendum

Voľby do EP – 2024

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Organizačno-technické zabezpečenie volieb

Zapisovateľ OVK

Utvorenie volebných okrskov

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do EP

Informácia pre voliča pre voľby do EP v slovenskom jazyku

Informácia pre voliča pre voľby do EP v anglickom jazyku

 

Voľby prezidenta SR – 2024

Odpis zápisnice – voľby prezidenta SR – 2. kolo

Odpis zápisnice – voľby prezidenta SR – 2024

Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2024

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Organizačno-technické zabezpečenie volieb

Utvorenie volebných okrskov

Zapisovateľ OVK

Vyhlásenie volieb prezidenta SR

Informácie pre voliča

 

Voľby do NR SR – 2023

Zápisnica – voľby do NR SR 2023

Zverejnenie elektronickej adresy

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie

Organizačno-technické zabezpečenie

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

ROZHODNUTIE predsedu NR SR

Informacie-pre-volica

 

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04.11.2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR

VÝSLEDKY REFERENDUM – 2023

Menovací dekrét zapisovateľa

Zverejnenie elektronickej adresy

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Referendum – informácia pre voliča

Rozhodnutie prezidentky SR

 

Voľby 2022

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR z 08.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Zverejnenie elektronickej adresy

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Vymenovanie člena miestnej volebnej komisie

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy konaných dňa 29.10.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Odpis zápisnice za Obec Rudlov vo voľbách do orgánov PSK r. 2022

Výsledky volieb do orgánov PSK konaných dňa 29.10.2022

Zoznam kandidátov na predsedu PSK

Zoznam kandidátov na poslancov PSK